MENU
Aula_close Layer 1

Indgange til ungdomsuddannelser

(Indledende tekst)

 

Gymnasial indgang

Den gymnasiale studieretning er for dig, der overvejer en gymnasialungdomsuddannelse (HHX, STX, HTX, HF).

Målet er at forberede dig fagligt på gymnasiet samt afklare, hvilken gymnasieretning du vil vælge efter 10. klasse. Udover undervisningen på MF10 vil du i efteråret også blive undervist på gymnaiet (stx, hf, htx) og handelsskolen (hhx).

Vi forventer, at du er motiveret til at lave lektier og fordybe dig. Vi forventer også, at du er indstillet på at arbejde med emner og opgaver på et rimeligt højt niveau.

 

Erhvervsrettet indgang

Den erhvervsrettede studieretning er for dig der overvejer en erhvervsuddannelse. F.eks mekaniker, tømrer, sosu-området, kok, elektriker, butiksassistent. Målet er forberede dig fagligt på erhvervsuddannelserne samt afklare, hvilken retning du vil gå inden for erhvervsuddannelserne efter 10. klasse.

Udover undervisningen på MF10 vil du i efteråret også blive undervist en dag om ugen på erhvervsskolerne. Du skal vælge to forskellige værksteder/uddannelser, som du vil følge.

Vi forventer, at du er motiveret både i den daglige undervisning på Mariagerfjord 10. klassecenter, og når du får undervisning på erhversskolerne.

 

Den afklarende indgang

Den afklarende studieretning er for dig, der endnu ikke er afklaret på, hvilken uddannelsesretning, du vil vælge efter 10. klasse.

På den fleksible studieretning vil der være aktiviteter, som kan hjælpe til, at du kan afklare, hvilken uddannelsesretning du vil fortsætte i efter 10. klasse.

Vi hjælper dig med at blive afklaret gennem aktiviteter som virksomhedsbesøg, brobygning, erhvervspraktik, samtaler med UU vejleder, alt sammen efter dit behov. 

Desuden vil der være undervisning i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering.

Vores tætte samarbejde med ungdomsuddannelserne giver dig mulighed for at få undervisning af lærere fra de forskellige uddannelser.